Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 261/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie wykreślenia szkoły z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

II SA/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wa 8/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji