Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 576/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

I SA/Wa 575/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

I SA/Wa 576/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy umorzenia częściowego kredytu studenckiego

I SA/Wa 968/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

I SA/Wa 400/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wpisu do rejestru informacji o likwidacji szkoły wyższej

I SAB/Wa 50/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SA/Wa 575/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

I SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia [...]

I SA/Wa 890/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

I SA/Wa 1121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego
1   Następne >   2