Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1568/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-13

Skarga A. E. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Wa 1334/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Wa 1583/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

II SA/Wa 1365/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

II SA/Wa 1568/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Wa 1568/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium