Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 140/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-14

Wniosek w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce

II SA/Bd 20/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w T. w przedmiocie stypendium naukowego postanowił oddalić wniosek

IV SA/Wr 131/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-05

Wniosek w przedmiocie zawieszenia w korzystaniu z praw studenta

IV SA/Wr 199/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie uchylenia orzeczeń dotyczących kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta

IV SA/Wr 131/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie zawieszenia w korzystaniu z praw studenta

IV SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie orzeczenia kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta na okres jednego roku