Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

VIII SA/Wa 523/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. S. na zarządzenie Prezydenta Miasta R. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły

II SAB/Bk 11/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

II SA/Bk 687/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie odmowy unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkół