Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 462/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o uchylenie decyzji ostatecznej w przedmiocie wyznaczenia terminu ustnego zaliczenia komisyjnego

IV SA/Po 693/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Skarga J. R. na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie opłaty za studia

IV SO/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

IV SO/Po 5/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

IV SA/Wr 650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na IV rok studiów

IV SA/Wr 74/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-01

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 107/06 zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we W.

IV SA/Wr 74/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 107/06 zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we W. w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studium doktoranckiego

II SA/Bd 639/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OZ 654/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. z dnia [...], nr: [...] w przedmiocie opłaty za studia

II SO/Ol 5/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku M. B. o wymierzenie Rektorowi grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych i skargi w sprawie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   +2   5