Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 189/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na I roku studiów III stopnia

IV SA/Wr 500/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Wa 65/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Szkoły [...] w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na studia stacjonarne pierwszego stopnia

III SA/Kr 344/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia na 'II' kierunek studiów.

IV SA/Wr 500/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników studium doktoranckiego

II SA/Sz 184/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji do Spraw Pomocy Materialnej Uniwersytetu w przedmiocie stypendium socjalnego i stypendium na wyżywienie

II SA/Po 319/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Ol 315/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-07-08

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SO/Kr 5/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-22

Wniosek S. L. o zwolnienie od kosztów sądowych

I OZ 160/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 404/08 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   7