Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 138/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium w zakresie wniosku M. S. o zmianę wskutek zmiany okoliczności sprawy postanowienia referendarza sądowego w punkcie II odmawiającym przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie

III SA/Lu 138/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych sprawy ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

IV SA/Po 458/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Wa 1292/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

III SA/Gd 227/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do spełnienia przez małoletnią córkę obowiązku szkolnego

III SA/Gd 226/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do spełnienia przez małoletnią córkę obowiązku szkolnego