Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SAB/Wa 172/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora gimnazjum

II SA/Sz 493/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie o dopuszczenie w charakterze uczestnika do udziału w postępowaniu ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu z dnia [...] r. w sprawie rozwiązania:

I SAB/Wa 15/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o rozstrzygnięcie nadzorcze