Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SAB/Gd 7/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Szpitala [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-10

Sprawa ze skargi S. J. na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. N. w Ł. w przedmiocie choroby zawodowej

III SAB/Gd 7/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Szpitala [...] w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej

III SA/Gd 125/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-09

Sprawa ze skargi S. J. na orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie choroby zawodowej