Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 454/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...]' Sp. z o.o.

III SA/Gd 455/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...]' Sp. z o.o.

III SA/Gd 455/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...]' Sp. z o.o.

III SA/Gd 455/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] w sprawie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...]' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

III SA/Gd 455/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 'A' Sp. z o.o.

III SA/Gd 456/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Szpitala [...] w B.

III SA/Gd 456/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Szpitala Powiatu [...]

III SA/Gd 454/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...]' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

III SA/Gd 455/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 'Szpital Powiatu [...]' Sp. z o.o.

III SA/Gd 456/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Szpitala Powiatu [...]
1   Następne >   2