Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów