Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienie sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego oddalającego wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w całości.

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 12/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-24

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości