Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku okresowego oraz mieszkania socjalnego

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

II SAB/Bk 45/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-18

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-16

Skarga K. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

II SAB/Bk 3/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-16

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie zasiłku celowego.

II SAB/Ol 33/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego