Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1141/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

II SAB/Lu 81/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [..]. dotyczącego świadczenia z pomocy społecznej na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

I OZ 242/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 105/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania skargi

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SO/Gl 54/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 99/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

I OZ 513/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi A. D. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B.
1   Następne >   +2   +5   10