Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 133/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie postanowienia Prezydenta Miasta [...]z dnia [...], nr [...]

II SA/Bd 607/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta T. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu postanowił: oddalić wniosek.

I OZ 745/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc materialną

I OW 214/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. N. o przyznanie pomocy finansowej na zakup odzieży tj. kurtki, butów, spodni oraz środków czystości, a także zasiłku okresowego

I SAB/Wa 311/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie niewydania decyzji

I SAB/Wa 338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o pomoc materialną

IV SA/Gl 627/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-20

Sprawa ze skargi E. S. (S.) na pismo Prezydenta Miasta J. w przedmiocie rozwiązania umowy w sprawie pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika

IV SAB/Wr 134/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie decyzji z dnia [..], nr [...]

IV SA/Wr 541/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2