Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w K. i Miejskim Urzędem Pracy w K. na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/576/2012