Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 999/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1190/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 629/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1592/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 612/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

VIII SA/Wa 244/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania pomocy w postaci zasiłku celowego

I SA/Wa 429/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. G. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1626/06

I SA/Wa 627/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w . w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   9