Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Sz 325/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SAB/Lu 60/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nie rozpatrzenia wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 1082/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 27/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nieprzekazania odwołania w sprawie usług opiekuńczych

I OZ 1009/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1007/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 1021/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie wniosku w sprawie świadczenia na opłacanie energii elektrycznej
1   Następne >   +2   +5   +10   39