Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Go 773/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej i przekazania wniosku

II SA/Go 237/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie

II SA/Go 311/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Go 727/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków

II SA/Go 709/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. w przedmiocie : odmowa wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Go 728/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Go 147/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego