Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 330/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T.

III SA/Wr 198/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie nadania nazwy placu

IV SA/Wa 1005/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Wr 330/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi na uchwałę R M w T

III SA/Wr 198/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i przyznanie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie skargi wnioskodawcy na uchwałę R M w J L z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nadania nazwy placu w Jelczu Laskowicach przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.