Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 77/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku przekazania informacji

II SPP/Po 174/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie orzeczenia lekarskiego

II SPP/Po 52/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.W w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej