Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 171/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

I SAB/Sz 12/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-01

Skarga B. M. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 2018 rok