Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Gd 41/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji

I SAB/Po 5/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

II SAB/Wa 631/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]

II SAB/Wa 633/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-09

Skarga w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]

II SAB/Wa 634/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych poprzez zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]

II SAB/Wa 634/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

Skarga w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]