Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 370/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Skarga J. K. na bezczynność Rektora Politechniki Warszawskiej w przedmiocie podjęcia działań w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa w konkursie na stanowisko adiunkta