Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

III SA/Gd 97/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania na badania psychologiczne

I OZ 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach [...] w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 568/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie i badania psychologiczne

III SAB/Wr 27/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiej Policji w W. w przedmiocie nie wycofania wniosku w sprawie skierowania na badania psychologiczne

II OZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

III SA/Wr 617/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Sz 1123/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie radcy prawnego oraz zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. w przedmiocie wydania negatywnej opinii

IV SA/Po 572/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu oświadczeń mieszkaniowych do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 630/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. B. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie zwolnienie ze służby w Policji

II SA/Ol 743/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie
1   Następne >   +2   +5   +10   15