Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Ol 743/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 288/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie usunięcia wpisu punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

III SA/Gd 288/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-21

Sprawa ze skargi G. N. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie usunięcia wpisu punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

I OZ 659/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 743/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-15

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

VI SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II SA/Wa 927/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VII SAB/Wa 136/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

IV SA/Po 207/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Wa 706/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i myśliwską
1   Następne >   2