Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Gd 750/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

IV SA/Wa 3413/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 138/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie postępowania przed sądem I instancji i sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza S.

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

IV SA/Wr 312/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza [...]

IV SA/Po 46/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy i Miasta Ś. dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: S. , S., L., R. , S. K., Ś. i S.

IV SA/Po 46/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy i Miasta Ś. dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: S., S., L., R., S. K., Ś. i S.

IV SA/Gl 1023/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku D. V. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Gd 790/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

IV SA/Wa 1566/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6