Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SAB/Kr 53/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek J. C. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Urzędu Gminy w G.

II SAB/Lu 57/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego

III SAB/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie wytyczenia drogi gminnej

II SAB/Lu 70/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z

II SAB/Lu 74/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 2

II SAB/Lu 75/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 1

II SAB/Bk 51/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SO/Bk 4/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-05

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego podziału działki

II SO/Bk 8/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy N.

II OZ 1290/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. , znak [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy
1   Następne >   +2   4