Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Bk 103/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-09

Skarga C. S. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

III SA/Łd 1162/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Kr 690/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Łd 911/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-09

Skarga J.W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Kr 696/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy jej uchylenia po wznowieniu postępowania

II SA/Po 690/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga A. S., I. K., T. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 164/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanowił: umorzyć postępowanie.

II SA/Łd 912/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Wa 798/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 799/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-01-10

Skarga J.J. i W. J. na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   +5   +10   74