Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 898/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazania rozbiórki

II SA/Kr 1165/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie Wojewody Nr [...] odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Kr 53/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek J. C. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Urzędu Gminy w G.

II SA/Kr 1189/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania budynku

II SA/Kr 1162/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania

II SA/Kr 971/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1240/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia zarzutów

II SA/Kr 15/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1265/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-06

Wniosek w przedmiocie odmowy odroczenia wykonania obowiązku uiszczenia grzywny oraz odmowy rozłożenia grzywny na raty

II SA/Kr 979/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   5