Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Ol 12/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu w sprawie wymierzenia Prezydentowi Miasta grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Olsztynie '[...]'

II OZ 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 12/08 wymierzające Prezydentowi m. [...] W. grzywnę w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzekazania skargi [...] S.A. na bezczynność

II SAB/Ke 23/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-08

Wniosek M. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II OZ 851/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 13/08 wymierzające Prezydentowi m. [...] W. grzywnę w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzekazania skargi [...] S.A. na bezczynność

II SO/Ol 13/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu w sprawie wymierzenia Prezydentowi Miasta grzywny w związku z niewykonaniem wyroku NSA '[...]'

II OZ 852/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 11/08 wymierzające Prezydentowi m. [...] Warszawy grzywnę w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzekazania skargi [...] S.A. na bezczynność

II SO/Bd 13/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym organ administracji publicznej: Prezydent Miasta T. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

VII SAB/Wa 56/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W.

II OZ 849/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 10/08 wymierzające Prezydentowi m. [...] W. grzywnę w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzekazania skargi [...] S.A. na bezczynność

II SA/Łd 203/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu
1   Następne >   2