Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1065/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Kr 1165/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie Wojewody Nr [...] odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 971/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 804/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie przyjęcia zgłoszenia budowy przyłącza odprowadzania wód deszczowych

II SA/Łd 722/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania remontu elewacji

II SA/Łd 887/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 731/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1059/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie uchylenia decyzji

VII SA/Wa 960/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

VII SA/Wa 1400/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   3