Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 1214/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 357/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy budynków gospodarczych

II SA/Po 1094/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę

II SA/Kr 601/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zarządza pozostawić wniosek bez rozpoznania

II SA/Łd 735/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi J.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 711/11 dotyczącej pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Kr 1291/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 915/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1524/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku uczestnika postępowania Z. K. o przyznanie prawa pomocy

VII SA/Wa 1743/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 683/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-20

Skarga Stowarzyszenia A. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   28