Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 690/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 696/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy jej uchylenia po wznowieniu postępowania

II SA/Po 690/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga A. S., I. K., T. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 912/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1632/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 986/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

Skarga S. G.-B. na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy

II SA/Po 686/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej R. D. z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 194/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę

II SA/Kr 267/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   23