Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 880/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-27

skarg E. K., L. K., W. T. i P. T. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku uczestnika postępowania

II SA/Gl 822/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących M.S. i

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę na skutek sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego WSA w Gliwicach oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gl 1065/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 46/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 46/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych w kwestii sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego umarzającego postępowanie administracyjne w zakresie wniosku skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych oraz oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie.

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SA/Gl 1524/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku uczestnika postępowania Z. K. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gl 696/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącej B.U. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   18