Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 996/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 874/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Kr 279/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1001/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-15

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Kr 723/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania wtórnika prawa jazdy

III SA/Kr 1016/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-11

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Kr 896/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Kr 776/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia pobocza drogi do stanu poprzedniego i naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego