Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 97/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Lu 568/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie i badania psychologiczne

III SAB/Wr 27/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiej Policji w W. w przedmiocie nie wycofania wniosku w sprawie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Wr 617/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Ol 743/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Go 326/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 289/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego osób taksówką bez odpowiednich dokumentów

III SA/Gd 288/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie usunięcia wpisu punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

III SA/Gd 288/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-21

Sprawa ze skargi G. N. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie usunięcia wpisu punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

III SA/Wr 617/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-31

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne
1   Następne >   +2   4