Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 308/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą a spółką A Sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi dojazdowej w obrębie miejscowości B

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia pisma Pani J. K. z dnia 3

III SA/Kr 308/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą a spółką A Sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi dojazdowej w obrębie miejscowości B

III SA/Kr 859/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

Wniosek w przedmiocie likwidacji drogi na odcinku przebiegającym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr [...] położonej w S dz.II

III SA/Kr 859/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie likwidacji drogi na odcinku przebiegającym po działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr [...] położonej w S dz. II

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia pisma J. K. w sprawie przywrócenia drogi