Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SO/Ol 2/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-07

Wniosek w przedmiocie projektu zmiany organizacji ruchu

II SA/Rz 150/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody, w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania,