Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi T. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy