Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SAB/Wa 6/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...]

III SA/Wr 106/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwol- nienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji we W. w przedmiocie wydania negatywnej opinii w sprawie wydania licencji pracownika ochrony

III SA/Łd 282/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie nagannej opinii o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej

II SA/Op 293/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie licencji pracownika ochrony fizycznej

II SA/Op 293/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie opinii w sprawie licencji pracownika ochrony fizycznej wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy:

VI SA/Wa 29/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie negatywnego zaopiniowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VIII SA/Wa 359/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania licencji detektywa

VI SA/Wa 1235/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia bezzasadności zażalenia na pozostawienie bez rozpoznania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] wniosku o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia postanowił:

VI SA/Wa 729/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie negatywnego zaopiniowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VIII SA/Wa 359/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania licencji detektywa