Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 684/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania.

III SA/Kr 682/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania.

III SA/Kr 582/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 823/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

III SA/Kr 841/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

III SA/Kr 886/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zameldowania

III SA/Kr 799/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania

III SA/Kr 1040/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu kasacyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 652/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-06

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zameldowania
1   Następne >   +2   4