Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 481/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-14

Skarga S. L. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania wniosku uczestnika postępowania M. M. o przyznanie prawa pomocy w całości

IV SA/Wr 379/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Ke 872/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Po 1022/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 997/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie Jego skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 697/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 541/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 793/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 1209/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   42