Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 705/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 719/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsc pobytu stałego

IV SA/Wa 2259/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku J. G. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 994/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zameldowania D.W.

III SA/Gd 734/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie usunięcia zapisu o zameldowaniu

III SA/Lu 872/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego

IV SA/Wa 2654/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 814/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o zmianę postanowienia referendarza sądowego WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 814/12 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

III SA/Gd 39/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne w postępowaniu kasacyjnym wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   3