Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 607/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-13

Wniosek, S. K., o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L., w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości,

II SA/Rz 1256/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-31

Wniosek w przedmiocie nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Rz 1406/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

II SA/Rz 1256/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Rz 821/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi R. Ł., w przedmiocie 'korupcyjnej sprzedaży' domu w H. dokonanej przez Urząd Gminy,

II SA/Rz 1406/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości