Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 802/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Ol 186/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-17

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

I SAB/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SAB/Wa 182/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości [...]

I SAB/Wa 140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości