Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

II SA/Lu 651/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Gd 529/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie działalności Wójta Gminy

I OZ 763/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań