Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

IV SA/Po 361/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży na własność lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

II SA/Sz 1304/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrzanach w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrzan

II SA/Gd 746/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

VIII SA/Wa 136/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nie będących własnością gminy

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Karlinie w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Gd 746/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Bk 549/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie zamiany gruntów mienia komunalnego gminy