Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 414/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-21

Skarga wyżej wymienionej na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie należytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I OZ 384/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

II SA/Ke 435/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-02

Wniosek w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 383/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-06

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy W. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie do kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W.
1   Następne >   2